شیرخوری مخصوص شکاف کام و لب

این شیرخوری ها با استفاده از سرشیشه مخصوص (هابرمن) طراحی و ساخته شده است.سرشیشه این شیرخوری ها جریان عبور مایعات را با توجه به نیاز شیرخوار و براساس قدرت مکش او تنظیم می نماید.

دسته:

توضیحات

شیرخوری مخصوص شکاف کام و لب مایا ساخته شده از مواد p.p همراه با سرشیشه مخصوص جهت استفاده توسط شیرخواران دارای این مشکل طراحی و ساخته شده است . این محصول دارای دریچه تنظیم کننده خروج شیر در سر شیشه جهت جلوگیری از ورود هوا به معده شیرخوار است. این سر شیشه جریان عبور مایعات را با توجه به نیاز شیر خوار و بر اساس قدرت مکش آن تنظیم و باکمترین مکش نیز امکان تغذیه را فراهم می‌سازد . فشار دست مادر بر روی سه خط درجه بندی جریان شیر در قسمت مخزن این سرشیشه ها باعث تنظیم و کنترل مقدار خروج شیر و مایعات به درون دهان نوزاد می‌شود.