جدول قد و وزن کودکان

قد و وزن کودکان از بدو تولد تا نوجوانی همواره یکی از دغدغه های مادران بوده و آن را پیوسته پیگیری میکنند. اما مادران باید بدانند که هر کودک سیستم و استخوان بندی خاص خود را دارد و نمی توان عدد دقیقی را اشاره کرد و همه کودکان این عدد ذکر شده باشد. شما قد و وزن کودک خود را باید از روی نمودارهای رشد و کودکان کوچکتر از روی کارت رشد سنجیده میشود که در آنصورت عدد دقیقی به شما گفته نمیشود و تنها محدوده قد و وزن طبیعی، کمبود وزن، اضافه وزن و چاقی مشخص میشود. توجه کنید که کودکان در سنین نوجوانی ممکن است در یک مقطع افزایش  یا کاهش وزن داشته باشد که کاملا طبیعی است. در نوزادان نیز این قد و وزن معمولا براساس قد و وزن هنگام تولد و سایر شرایط سنجیده میشود. پزشک متخصص تغذیه و یا اطفال بهترین کسی است که میتواند به شما درباره قد و وزن کودکتان بگوید.

 در این مقاله گروه سلامت اوما سعی میکند تا قد و وزن متوسط و تقریبی کودک در سنین مختلف را نشان دهد که محدوده ای را برای شما مشخص خواهد کرد:

 

مفدار متوسط  قد و وزن را در دختران در سنین (1 تا 11 ماه)، (1تا 2 سال)،(2 تا 12 سال) و 13 تا 20 سال مشخص شده است:

 

 

جدول قد و وزن کودکان دختر در سنین مختلف
نوزاد دختر 1 تا 11 ماه
سن  وزن قد
0 ماه 3.3 kg 49.2 cm
 ماه1 4.3 kg 53.8 cm
2 ماه 5.3 kg 56.1 cm
3 ماه 6.0 kg 59.9 cm
4 ماه 6.6 kg 62.2 cm
5 ماه 7.1 kg 64.2 cm
6 ماه 7.5 kg 64.1 cm
7 ماه 7.9 kg 67.3 cm
8 ماه 8.2 kg 68.8 cm
9 ماه 8.5 kg 70.1 cm
10 ماه 8.8 kg 71.6 cm
11 ماه 9.0 kg 72.8 cm

 

کودک دختر 12 تا 23 ماهه
سن وزن قد
12 ماه 9.2 kg 74.1 cm
13 ماه 9.5 kg 75.1 cm
14 ماه 9.7 kg 76.4 cm
15 ماه 9.9 kg 77.7 cm
16 ماه 10.2 kg 78.4 cm
17 ماه 10.4 kg 79.7 cm
18 ماه 10.6 kg 80.7 cm
19 ماه 10.8 kg 81.7 cm
20 ماه 11 kg 82.8 cm
21 ماه 11.3 kg 83.5 cm
22 ماه 11.5 kg 84.8 cm
23 ماه 11.7 kg 85.1 cm
کودکان دختر 2 تا 12 سال

 

کودکان دختر 2 تا 12 سال
سن وزن قد
2 سال 12.0 kg 85.5 cm
3 سال 14.2 kg 94 cm
4 سال 15.4 kg 100.3 cm
5 سال 17.9 kg 107.9 cm
6 سال 19.9 kg 115.5 cm
7 سال 22.4 kg 121.1 cm
8 سال 25.8 kg 128.2 cm
9 سال 28.1 kg 133.3 cm
10 سال 31.9 kg 138.4 cm
11 سال 36.9 kg 144 cm
12 سال 41.5 kg 149.8 cm

 

 

نوجوان دختر 13 تا 20 سال
سن وزن قد
13 سال 45.8 kg 156.7 cm
14 سال 47.6 kg 158.7 cm
15 سال 52.1 kg 159.7 cm
16 سال 53.5 kg 162.5 cm
17 سال 54.4 kg 162.5 cm
18 سال 56.7 kg 163 cm
19 سال 57.1 kg 163 cm
20 سال 58.0 kg 163.3 cm

http://www.disabled-world.com/artman/publish/height-weight-teens.shtml