بیمارستان قلب الزهرا(س)وکودکان شهید حجازی شیراز

شیراز/بلوار سیبویه/نرسیده به فلکه خاتون/ بیمارستان خیریه قلب الزهرا (س) و کودکان شهید حجازی کد پستی: 54937-71649

این بیمارستان در سال 1356 بعنوان مرکز طبی کودکان بصورت خیریه شروع به فعالیت نموده و در اواخر سال 1375 بعلت نیاز به مرکزی جهت بیماران قلبی در جنوب شهر و با همت افراد خیر و توافق و همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مرکز خیریه قلب الزهراء(س) و کودکان شهید حجازی تبدیل گردیده است .