بیمارستان فهمیده

آدرس: خیابان هلال احمر، تقاطع خیابان عباسی

بيمارستان تخصصي كودكان شهيد محمد حسين فهميده در سال 1333 تاسيس شده است. این بیمارستان دولتی در جنوب شهر تهران قرار دارد و غیر از بخش‌های تخصصی، سونوگرافی و آزمایشگاه مخصوص کودکان، بخش‌های متفاوتی مثل درمانگاه فوق تخصصی کلیه، درمانگاه فوق تخصصی غدد و متابولیسم، درمانگاه فوق تخصصی ایمونولوژی، آلرژی و کلینیک شیر مادر دارد. این بیمارستان دولتی است.

تلفن: 55411217