شهربازی فان تایم

تهران – میدان تجرش – سعداباد – مجتمع تجاری ارگ – طبقه 3

شهر بازی سرپوشیده با تنوع بازی های مختلف .