سرزمین عجایب

تهران، بزرگراه اشرفي اصفهاني، پايين تر از پونک، مجتمع تجاري تيراژه

سرزمین عجایب واقع درمجتمع تجاري تيراژه در غرب تهران يکي از مراکز تفريحي است که توانسته به خوبي بين مردم محبوب شود و آن هم به دليل امکانات تک و به روزي هست که دارد . به خصوص بازي ها و دستگاه هاي پيشرفته اي که در کمترجايي مي شود نمونه اي از آن را پيدا کرد . البته بازي و تفريح در اين مجموعه مخصوص بچه هاي کوچک نيست و جوانان و کلا همه اعضاي خانواده وسيله اي براي سرگرم شدن پيدا مي کنند.