خیال پردازی های فرزند خردسال خود شریک شوید

یکی از معضلات رایج در بین برخی از والدین ، عدم برقراری رابطه با تخیلات معمول فرزندشان است و این دسته از افراد ، اگر کودک خود را از ادامه خیال پردازی منع نکرده و یا او را مسخره نکنند ، حداقل در این خیال پردازیها شریک هم نمی شوند . باور این گروه از والدین این است که خیال پردازی و تخیل مانع رشد ذهنی و منطقی کودک شده و سبب تمسخر دیگران نیز می گردد ، اما آنها نمی دانند که امروزه یکی از راههای رشد خلاقیت ذهنی کودک و موفقیت های آتی وی ، همین خیال پردازی های دوران خردسالی است که معمولاً در سنین 5/2 تا 6 سالگی وجود داشته و سبب می شود که کودک از زندگی خود لذت بیشتری ببرد و آمادگی بهتری برای ورود به اجتماع و روابط گروهی پیدا کند . متخصصان کودک معتقدند که اگر در مقام مقایسه برآییم ، بازیهای خیالی و فی البداهه کودکان که گاهی برای بزرگترها خسته کننده و لوس به نظر می آید ، از جایگاه ارزشمندتری نسبت به سایر بازیهای موسوم و قانون مند برخوردار است . در این گونه بازیها ، کودک برداشت خود را از زندگی به ورطه اجرا و آزمایش می گذارد و علامت سوالهای احتمالی و یا جوابهای به دست آمده اش را در فضای بازی گونه این تخیلات می آزماید .

خیال پردازی های کودکانه گاهی به کودک کمک می کند تا با مشکلات رایج خود در خانه و خانواده بهتر کنار بیاید و از بحرانهای عصبی پیش آمده نظیر اختلافات خانوادگی ، مرگ عزیزان ، ورود کودک جدید به خانواده و … راحت تر عبور کند . همچنین شما به عنوان یک والد هوشیار و دقیق می توانید کودک خود را در خلال این بازیها بهتر ارزیابی کنید و آنچه که او را عصبی وناراحت و یا حتی مضطرب و نگران می کند ، شناسایی کرده و از طریق همین بازیها به حل آن موضوع کمک کنید . یکی از لذتهای کودکان این است که والدین در این بازی های خیالی با آنها شریک شده و پا به پای آنها همراه با شخصیت خیالی ساخته شده همبازی شوند .

یکی از معضلات رایج در بین برخی از والدین ، عدم برقراری رابطه با تخیلات معمول فرزندشان است و این دسته از افراد ، اگر کودک خود را از ادامه خیال پردازی منع نکرده و یا او را مسخره نکنند ، حداقل در این خیال پردازیها شریک هم نمی شوند . باور این گروه از والدین این است که خیال پردازی و تخیل مانع رشد ذهنی و منطقی کودک شده و سبب تمسخر دیگران نیز می گردد ، اما آنها نمی دانند که امروزه یکی از راههای رشد خلاقیت ذهنی کودک و موفقیت های آتی وی ، همین خیال پردازی های دوران خردسالی است که معمولاً در سنین 5/2 تا 6 سالگی وجود داشته و سبب می شود که کودک از زندگی خود لذت بیشتری ببرد و آمادگی بهتری برای ورود به اجتماع و روابط گروهی پیدا کند . متخصصان کودک معتقدند که اگر در مقام مقایسه برآییم ، بازیهای خیالی و فی البداهه کودکان که گاهی برای بزرگترها خسته کننده و لوس به نظر می آید ، از جایگاه ارزشمندتری نسبت به سایر بازیهای موسوم و قانون مند برخوردار است . در این گونه بازیها ، کودک برداشت خود را از زندگی به ورطه اجرا و آزمایش می گذارد و علامت سوالهای احتمالی و یا جوابهای به دست آمده اش را در فضای بازی گونه این تخیلات می آزماید . خیال پردازی های کودکانه گاهی به کودک کمک می کند تا با مشکلات رایج خود در خانه و خانواده بهتر کنار بیاید و از بحرانهای عصبی پیش آمده نظیر اختلافات خانوادگی ، مرگ عزیزان ، ورود کودک جدید به خانواده و … راحت تر عبور کند . همچنین شما به عنوان یک والد هوشیار و دقیق می توانید کودک خود را در خلال این بازیها بهتر ارزیابی کنید و آنچه که او را عصبی وناراحت و یا حتی مضطرب و نگران می کند ، شناسایی کرده و از طریق همین بازیها به حل آن موضوع کمک کنید . یکی از لذتهای کودکان این است که والدین در این بازی های خیالی با آنها شریک شده و پا به پای آنها همراه با شخصیت خیالی ساخته شده همبازی شوند .