مشتمل بر پد سینه یکبار مصرف ، و پد سینه ارگانیک ، پد سینه قابل شستشو ، محافظ سینه و شیر دوش .