شامل قاشق های حرارتی ، سرلاک خوری ، آبمیوه خوری ، پستانک تغذیه ، پیشبند یکبار مصرف ، پیشبند کیفی ، پیشبند جیب دار می باشد.