بله، علاوه برا استفاده از محلول های ضد عفونی کننده برای شستشو وضدعفونی شیرخوری ها، امکان استفاده از ماشین ظرفشویی (فقط طبق بالا) برای شستشو و ضد عفونی بطری و سرشیشه ها نیز امکان پذیر می باشد.