بله ، شیر دوش مایا با توجه به دارا بودن محفظه ساخته شده از سیلیکون بهداشتی امکان جمع آوری شیر موجود در آن برای تغذیه نوزاد در دفعات بعدی مقدور می باشد .