ابتدا باید یکی از شیر خورهای انتی کولیک مایا را تهیه نمایید . این شیرخوری ها دارای سیستم هوا (دریچه های مخصوص) می باشد که در حین تغذیه نوزاد هوا را درون بطری نگه داشته و مانع از خلاء شود و به کودک اجازه می دهد تا به طور مداوم بدون نیاز به بلع از شیر درون شیر خوری تغذیه کند. علاوه بر این، همیشه اطمینان حاصل کنید که سرشیشه متناسب با سن نوزاد برای تغذیه او انتخاب نمایید.