محصولات مایا

پوشاک
زیر انداز کیفی مایا

طراحی زیبا، کم حجم و ایده آلشورت آموزشی

شورت اموزشی مایازیر انداز تعویض پوشک

زیر انداز تعویض پوشک ضد حساسیتپیشبند کیفی مایا

پیشبند کودک همراه با رنگ بندی متنوعپیشبند جیب دار

پیشبند استاندارد و قابل شستشو پیشبند یکبار مصرف

پیشبند همراه و مسافرتی